Parafia Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu została erygowana 20 czerwca 1999 r. przez ordynariusza diecezji włocławskiej Bronisława Dembowskiego. Powstała z fragmentów parafii Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Była 256. parafią erygowaną w ówczesnych granicach diecezji. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Mirosław Łaciński - dotychczasowy wikariusz z Grzegorzewa.

2 lutego 2000 r. nastąpiła zmiana granic parafii - wyłączono z niej fragment miasta Koła (ul. Żeromskiego i ul. Łąkowa - za obwodnicą) i ponownie przyłączono do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

W celach duszpasterskich zaadaptowano dawny dworek szlachecki, w którym urządzono kaplicę i plebanię. Następnie przystosowano pomieszczenie na zakrystię oraz wykonano wiele prac dostosowujących budynek do wymogów liturgicznych.

Parafia nie posiada własnego cmentarza - korzysta z cmentarza komunalnego w Leśnicy.