Parafia Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu została erygowana 20 czerwca 1999 r. przez ordynariusza diecezji włocławskiej Bronisława Dembowskiego. Powstała z fragmentów parafii Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Była 256. parafią erygowaną w ówczesnych granicach diecezji. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Mirosław Łaciński - wikariusz z Grzegorzewa.

2 lutego 2000 r. nastąpiła zmiana granic parafii - wyłączono z niej fragment miasta Koła (ul. Żeromskiego i ul. Łąkowa - za obwodnicą) i ponownie przyłączono do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

W celach duszpasterskich zaadaptowano dawny dworek szlachecki, w którym urządzono kaplicę i plebanię. Następnie przystosowano pomieszczenie na zakrystię oraz wykonano wiele prac dostosowujących budynek do wymogów liturgicznych.

Staraniem jej pierwszego proboszcza ks. Mirosława Łacińskiego i parafian, pałac został częściowo odremontowany i jako kaplica wraz z plebanią służył lokalnej społeczności do 20.03.2021 roku.

27 czerwca 2010 roku odwołany został z funkcji proboszcza ks. Mirosław Łaciński, któremu powierzono parafię w Lubotyniu.

28 czerwca tego roku proboszczem parafii w Powierciu został ks. Radosław Kobiela, który zapowiedział kontynuację zadań związanych z koniecznymi remontami kaplicy i całego kompleksu pałacowego. Podjął się też realizacji najważniejszego zadania – budowy kościoła parafialnego.

W  2013 r. parafianin Piotr Opas przekazał 1 ha ziemi pod budowę świątyni, a w 2015 r. dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i wyłączono grunty z produkcji rolnej.

9 listopada 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła przez biskupa włocławskiego – Wiesława Alojzego Meringa. Był to pierwszy ważny krok w historii budowy świątyni.

W  2016 r. parafia uzyskała stosowne pozwolenie na budowę obiektu.

Do pomocy w realizacji dzieła budowy nowej świątyni powołano Radę Budowlaną, w skład której weszli mieszkańcy parafii: Piotr Opas, Witold Kropidłowski, Maciej Goździkowski , Andrzej Flaszewski, Andrzej Frątczak, Krzysztof Broż i Wiesław Bobik służąc doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie inwestycji, budownictwa, prawa i rachunkowości.

W tym samym roku wykonano pierwsze prace ziemne i rozpoczęto budowę fundamentów ( Firma Jacka Olszewskiego).

W  2017 r. rozpoczęto wznoszenie murów (Firma Łukasza Zielonki).

31 maja 2017 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, poprzedzona staraniami księdza Proboszcza, który udał się do Watykanu, do Papieża, aby ten poświecił kamień pochodzący z bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

W 2018 r. wybudowano budynek gospodarczy, a w 2019 zakończono budowę murów i położono stropy, a jesienią – dach.

W 2020 r. prowadzono dalsze prace: wykonanie elewacji, montaż oświetlenia, pomalowanie plebanii i montaż systemu alarmowego.

Rok 2021 był kolejnym, w którym wykonano szereg prac wykończeniowych, m.in.: położono podłogę kamienną w nawie głównej i prezbiterium, zamontowano ambonę, ołtarz i miejsce przewodniczenia, wykonano nastawę ołtarzową, zamontowano nagłośnienie, wybudowano dzwonnicę, wykończono schody wejściowe i zamontowano dzwony.

Równolegle zakończono prace hydrauliczne, przyłączono gaz ziemny, wykonano przejście dla pieszych, zamontowano system monitoringu, wykonano drogę procesyjną, drogę pożarową oraz część placu parkingowego.

W  2022 r. ukończono prace związane z parkingiem, a w maju pomalowano wewnętrzne ściany kościoła. Wykonano też wiele prac wokół obiektu, ale prace związane z zagospodarowaniem terenu ciągle trwają.

Dzięki ogromnym wysiłkom księdza proboszcza, parafian, sponsorów i wielu ludziom dobrej woli powstała piękna świątynia, budowana zaledwie 4,5 roku w okresie panującej pandemii i dużych zmian gospodarczych. Od 20 marca 2021 roku nowo wybudowany obiekt zaczął funkcjonować jako kościół parafialny, zakrystia, kancelaria, sala spotkań i plebania.

Wiele prac wykonano systemem gospodarczym, przy ogromnym zaangażowaniu grupy parafian.

Część prac wykonano na kredyt, który parafia systematycznie spłaca. Wraz ze spłatą zobowiązań wykonywane są zaplanowane dalsze prace: rozbudowa parkingu, malowanie dzwonnicy, zostaną również zakupione witraże i dodatkowe ławki.

Dzięki Bogu i ludziom powstała Świątynia, z której parafianie są bardzo dumni.