DEKLARACJA

Jako rodzic (lub opiekun prawny), mając świadomość ważności dobrego przygotowania się mojego dziecka do owocnego i zbawczego przeżywania Sakramentu Bierzmowania będę współpracować z parafią w szczególności przez:

  • udział w Mszach świętych niedzielnych i spotkaniach formacyjnych
  • udział (w miarę możliwości) w nabożeństwach okresowych
  • wspólną rodzinną modlitwę i lekturę Słowa Bożego
  • świadectwo życia
  • pomoc dziecku w przyswojeniu koniecznych wiadomości
  • kontakt z osobami prowadzącymi

 

  1. Dane niezbędne do przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

( imię i nazwisko dziecka) .........................................................................................................

(data i miejsce urodzenia dziecka)…………………………………………………………………….

(data i parafia chrztu dziecka)            …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….……………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego…………………………………………….………

  1. Dane dodatkowe umożliwiające kontakt w toku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania

(adres zamieszkania dziecka)            …………………………………………………………………………… ………………………………………….……………………………………………………………...........

(adres e-mailowy do rodzica lub opiekuna prawnego)……………………………………………….

(tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego)……………………………..………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem powyższych danych jest parafii pw. Bł. 108 Męczenników, Powiercie 31D, 62-600 Koło..

2) Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia Państwa dziecku przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania  w Kościele katolickim.

3) Dane w postaci: imienia, nazwiska dziecka, daty i miejsca urodzenia dziecka, daty i parafii chrztu dziecka, imienia i nazwiska rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych są przetwarzane na podstawie prawa kanonicznego, natomiast dane dodatkowe: na podstawie Państwa zgody, przez administratora danych osobowych.

4) Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest: ks. dr hab. Janusz BORUCKI, tel. 518 014 528,

5) Mają Państwo prawo dostępu do treści tych danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia w zakresie danych dodatkowych. Podanie danych osobowych - imię, nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka, data i miejsce chrztu dziecka, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, adres zamieszkania jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpoczęcia przygotowania dziecka do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Odmowa ich podania uniemożliwi rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;

6) przetwarzanie Państwa danych nie będzie podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania;

7) dane niezbędne będą zgodnie z prawem kanonicznym wpisane do Księgi Bierzmowanych i w ten sposób zarchiwizowane. Przetwarzanie dodatkowych danych osobowych obywać się będzie do czasu udzielenia Państwa dziecku Sakramentu Bierzmowania.

8) Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy

ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (np. katechety), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

9) Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

………………………………………………..………………………….....

(data i podpis rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych)